Nu blir det svårare att välja skola

Skolorna måste spara 34 miljoner kronor.
Samtidigt kommer det att bli svårare för föräldrar och barn att få välja vilken skola barnen ska gå i.
Foto: Karolin Engman