Lyxiga bostäder på land och i vatten

Några hundra bostäder på absolut bästa läge. Placerade både på land och i vatten.
Det är fullt möjligt inom några år när kommunen går hårt fram med Sternö Sjöstad.
Foto: Jonas Gustafsson