Kustbevakare höll ordning under festivalen

Under Östersjöfestivalen patrullerade kustbevakare i folkvimlet.
Polisen hade bett sina kollegor om hjälp.
Ny lagstiftning ger Kustbevakningen ökade befogenheter.
Foto: Karolin Engman