Kommun säljer mark till företag

Kommunen har sålt 1 700 kvadratmeter mark i Matvik till Tärnöbolagen för 400 000 kronor. Tärnöbolagen har sedan tidigare arrenderat mark och båtplatser inom fastigheten och nu bedömer kommunen att det är lämpligt att sälja till dem. Med köpet får bolaget också helhetsansvaret för området, inklusive kajer.