Islamsk förening gläds

Imad Omariat, Islamska kulturförsamlingen gläds över den nya begravningsplatsen.
Den fyller ett stort behov för muslimerna i kommunen.