Godkänner inte överklagan

Grannar till Saltsjöbaden har ingen rätt att överklaga kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens för ett staket på fastigheten. Det menar länsstyrelsen som väljer att inte ta upp överklagandet som kommit in från en granne i Väggaområdet. Länsstyrelsen hänvisar både till Miljöbalken och till praxis att bara berörda har rätt att överklaga och där ingår inte grannar.