Företagare står enade för ett attraktivt Karlshamn

Projektet Gilla Karlshamn får en fortsättning på minst i tre år.
Nu tar näringslivet över ansvaret.
De lokala företagarna är enade om att höja attraktionskraften i kommunen.
Foto: Charlotta Bäckström