Flytbryggan får ligga kvar

Kommunen vinner den mångåriga tvisten om flytbryggan i Solskensviken.
Mark- och miljööverdomstolen har fattat det slutgiltiga beslutet. Bryggan får ligga kvar.
Foto: Lena Ehring