Fjädermyggan kan rädda liv

När biologen Urban Emanuelsson ser svärmar med hundratusentals fjädermyggor blir han lycklig.
– De ger liv åt fiskarna i havet och det synkar med hela den biologiska mångfalden längs kusten, säger han.
Foto: LENA EHRING