Fick punktering – kräver kommunen på pengar

En privatperson har skickat in en skadeståndsansökan riktad mot Karlshamns kommun.