Dispens till bygge av fyra stugor

Sveaskog har fått dispens från strandskyddet för bygge av fyra nya campingstugor vid Åkrokens Camping. De godkänns också att el grävs ner till husvagnsplatserna. Stugorna ska byggas till vänster om vägen, från bron över Mörrumsån.