”Det har varit ett litet utbud i sommar”

Under villavisningen i Korpadalen berättade intressenter att det är svårt att hitta rätt hus, men även att utbudet är digert.
Foto: Karolin Engman