Blanklax kan ersätta kraftverksbro

Svängsta kan bli ett nytt fiskemecka i Blekinge.
Här kan blanklaxen vandra fritt när kraftverket Marieberg rivs.
Nu gör en stor satsning på att restaurera Mörrumsån.
Foto: LENA EHRING