Beskedet: Kommunalrådet backar om anrik gård

Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd, backar om beslutet att riva Jannebergs gård.
Han tänker ge kommunstyrelsen hela underlaget innan beslut.
Karlshamnsoppositionen känner sig lurad, men välkomnar beskedet att ta ett nytt beslut.
Foto: Bo Åkesson