Beskedet: Den anrika gården rivs

Mangårdsbyggnaden på Jannebergs gård ska rivas.
Det skulle kosta 20 miljoner kronor att renovera den.
Och en ny ägare skulle blockera framtida planer för marken.
Foto: Bo Åkesson