Backhamre vill ha pengar av kommunen

Nu begär Ingvar Backhamre pengar tillbaka av kommunen som han har betalt till bygglov och strandskyddsdispens.
Närmare 40 000 kronor väntas betalas ut.
Foto: Bo Åkesson