Använde kommunens bensinkort privat

En anställd har sparkats från sin tjänst inom kommunen.
Personen har tankat sin privata bil med kommunens bensinkort vid 32 tillfällen.