Antalet dödsolyckor har minskat

Antalet personer som omkommit i trafiken har minskat.
Första halvåret omkom 111 personer, vilket är en minskning med 20 personer jämfört med föregående år.
Foto: Naina Helén Jåma/TT