Ägaren skippar planerna på att riva värdshuset

Planerna på att bygga bostäder vid Guö värdshus kvarstår.
Ägaren har dock svängt. I stället för att riva värdshuset vill han ha kvar det.
Foto: Bo Åkesson