60-årige Torvald bars genom hela stan

Ohej, ohej, ohej!
Sex män bar under onsdagen en gammal roddbåt genom stan.
Ett spektakel för att hitta en finansiär.
Foto: Bo Åkesson