100 paddlare intar Tjärö

Efter en lyckad omgång förra året, kör Tjäröfestivalen snart igång på nytt.
I helgen intar runt 100 paddlare Tjärö för att njuta av ön och dess omgivningar.
Foto: Henrik Pettersson