1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Silar mygg men sväljer kameler!

För bara någon vecka sedan slog tekniska nämndens ordförande i Karlshamn, Mats Dahlbom (C) larm om att hans nämnd tvingats spara så mycket att gatu- och vägunderhållet – bland annat asfaltbeläggning– kommer att bli kraftigt eftersatt de närmaste åren, liksom skötseln av gräsmattor och andra allmänna ytor drabbas.
Insändarskribenten ifrågasätter mångmiljonsatsningen på en ny torgbyggnad samt många andra skattefinansierade framtidsplaner i Karlshamn.
Foto: Peter Nyberg

Inte heller planerade satsningar på belysning och liknande kan genomföras. Politikerna, det vill säga främst då den styrande koalitionen, där Dahlboms parti för övrigt ingår, har dragit åt svångremmen på den aktuella förvaltningen.

Desto generösare är koalitionen vad gäller den av många starkt kritiserade, för att inte säga hatade, mångmiljonsatsningen på en ny torgbyggnad, som på annan plats skall ersätta den nuvarande, vilken obefogat har utdömts. Projektet har som bekant överklagats och blir därför per automatik senarelagt. Förhoppningen är förstås att det sedan inte alls kommer till stånd och, som är den allmänna meningen, skämmer den stora och öppna torgmiljön.

Inte heller när det gäller andra projekt finns minsann någon återhållsamhet hos de styrande.

Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

- Nettoinvesteringarna för 2018, 2019 och 2020 uppgår till sammanlagt cirka 700 miljoner kronor, konstaterar kommunens ekonomichef, Ulrika Hägvall Lundberg, när jag träffar henne och redovisningsekonomen Mats Sellfrid för en genomgång av de skattefinansierade framtidsplanerna. De är många. Här några av dem:

- Kulturhuset med bibliotek öster om högskolan, kontorskomplexet på Östra kajen väster om högskolan, Ishall vid Jössarinken, badanläggning i Svängsta, avloppsledningen mellan Mörrum och Munkahus (snart färdigbyggd), nytt vattenverk i Asarum, marina i Sternö.

Men det finns många fler projekt, också uppgående till miljonsummor, som politikerna snabbt har klubbat utan betänkligheter: Köpet av travbanan i Asarum (skall kommunen starta hästtävlingar? har många frågat sig ), den omdiskuterade och starkt kritiserade Saltsjöbadsaffären, ett antal miljoner till ett nytt klubbhus för golfklubben i Mörrum (redan spikad affär, som är snarlik det blixtsnabba beslutet för några år sedan att köpa värdelösa aktier i ett nytt kallbadhus).

Nej, någon konsekvens i de kommunala ekonomiska besluten finns inte. Också genuina landsbygdssatsningar för att slå vakt om levande byar, service och kommunikationer för dem, lyser alltid med sin frånvaro.

Investeringsbudgeten för den ovannämnda treårsperioden vittnar tveklöst om att politikernas vyer bara sträcker sig till tätorterna, där centralorten dominerar. Utåt sett skakar dock inte ekonomichefen bekymrat på huvudet över de kommande årens vidlyftiga planer.

- Jag är positiv realist, ler hon – fast jag bakom leendet anar en eller annan bekymrad rynka i ögonbrynen. Och hon försöker lugna mig med att Karlshamns ekonomi trots allt är starkare än de andra kommunernas i länet:

- Vi har en bättre balansräkning. De totala skulderna nu uppgår till 185 miljoner. Ingen fara. Så jag är inte särskilt orolig, summerar hon vårt samtal.

Men vi är många som är bekymrade, kontrar jag vänligt och undrar i mitt stilla sinne varför det tycks vara något av en beslutskultur i Karlshamns kommun att – som det heter – sila mygg och svälja kameler. Samt ser också i BLT sedan denna text ursprungligen skrevs, att ett stort markköp för mellan 35 och 50 miljoner är i vardande.

Bengt Olof Dike