1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Naturvård med förhinder!

Naturreservatet Södra Flymen bildades för att bevara gammal naturbarrskog. Efter flera stormar och de två senaste årens barkborreangrepp så finns snart ingen levande gammal granskog kvar.
Skogen är en del av lösningen på våra miljö och klimatproblem.
Foto: Helena Landstedt/TT

Södra Skogsägarna, LRF och skogsägande grannar har fört en dialog med länsstyrelsen för att få angripen skog avverkad för att hindra massförökning av barkborrar som sprider sig över bygden, men hittills utan resultat. Länsstyrelsen nekar med hänvisning till reservatets föreskrifter som gör det omöjligt att avverka.

Vad kan man då lära av detta? Vi måste ha ett regelverk som gör det möjligt att avverka vid storm och insektsskador. Vi måste också ha ett system som ersätter förluster på grannfastigheter. I fallet Södra Flymen har avverkningsförbudet kostat grannarna ett antal hundratusen och hittills man inte fått några löften om ersättning.

Hela syftet med reservatsbildningen i Södra Flymen är troligen borta nästa sommar när all gammal granskog är död, vi kommer då att få en ogenomtränglig lövungskog med nerfallen död gran. Något som knappast kan anses vara besöksvänligt.

Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Döda granar kommer efter hand att falla över byvägen och grannarnas fastigheter med risk för både personskador och materiella skador. Även här måste det finnas rutiner att skydda allmänhet och invånare i närområdet.

Skogen är en del av lösningen på våra miljö- och klimatproblem. Att inte då använda skogen är ett dåligt alternativ. I stället måste vi bruka skogen klokt och ersätta stål, betong och fossila produkter med träprodukter från det naturliga kretsloppet.

Bor du i trähus? Då har du gjort en insats för klimatet. Skogen lagrar in koldioxid när den växer och genom att bygga trähus så blir det en koldioxidfälla under husets hela livslängd.

Kättilsmåla-Flymen Centeravdelning

Jörgen Johansson

Lars Karlsson